DE

Ferienplanung

Ferienplanung / organizace školního roku 2022 / 2023

Ferien / prázdniny

erster Ferientag /

první den prázdnin    

letzter Ferientag /

poslední den prázdnin

Sommer / letní 2022 *

Sommer KiGa / letní MŠ 2022

Fr / pá, 01.07.2022

Sa / so, 30.07.2022

So / ne, 28.08.2022

Herbst / podzimní 2022

Sa / so, 22.10.2022

So / ne, 30.10.2022

Weihnachten / vánoční 2022/2023 *

Do / čt, 22.12.2022

Mi / stř, 04.01.2023

Halbjahr / pololetní 2023 * 

Fr / pá, 03.02.2023

Winterferien / zimní 2023

Sa / so, 11.02.2023

So / ne, 19.02.2023

Ostern / velikonoční 2023

Mi / stř, 05.04.2023

So / ne, 16.04.2023

Sommer / letní 2023 *

Sommer KiGa / letní MŠ 2023

Sa / so, 01.07.2023

Sa / so, 29.07.2023

So / ne, 27.08.2023

 

Der Unterricht endet am letzten Schultag vor den mit * gekennzeichneten Ferien (Weihnachtsferien und Sommerferien) jeweils um 11.30 Uhr. / Vyučování končí poslední školní den před * označenými prázdninami (vánoční a letní prázdniny) v 11.30 hodin.

 

Schulfreie Tage außerhalb der Ferien / volné dny mimo prázdniny

Mittwoch / středa 28.09.2022 (Tag der tsch. Staatlichkeit / Den české státnosti)
Montag / pondělí 03.10.2022 (Tag der Deutschen Einheit / Den německého znovusjednocení)
Donnerstag / čtvrtek 17.11.2022 (Tag des Kampfes für Freiheit und Demokratie / Den boje za
svobodu a demokracii)
Freitag / pátek 18.11.2022 (Brückentag / ředitelské volno)
Montag / pondělí 01.05.2023 (Maifeiertag / Svátek práce)
Montag / pondělí 08.05.2023 (Tag des Sieges / Den vítězství)
Donnerstag / čtvrtek 18.05.2023 (Christi Himmelfahrt / Svátek Nanebevstoupení Páně) **
Freitag / pátek 19.05.2023 (Brückentag / ředitelské volno) **
Montag / pondělí 29.05.2023 (Pfingstmontag / Svatodušní pondělí) **

*** gilt nicht für Schüler der 12. Klassen (Abiturprüfung) / neplatí pro žáky 12. tříd (maturitní zkoušky)

 

Insgesamt 182 Unterrichtstage / celkem 182 vyučovacích dnů

 

Bitte beachten Sie die Schulordnung mit den Beurlaubungsregelungen. / Dodržujte, prosím, Školní řád s pravidly pro uvolňování žáků.

Upozornění pro rodiče a žáky 12. třídy české sekce: V případě, že by se písemné maturitní zkoušky z českého jazyka podle jednotného zkušebního schématu (CERMAT) konaly v době velikonočních prázdnin, tyto prázdniny by se NEVZTAHOVALY na maturanty české sekce.  / Hinweis für Eltern und Schüler der 12. Klassen der tschechischen Sektion: Sollten die schriftlichen Abiturprüfungen im Fach Tschechisch laut dem einheitlichen Prüfungsschema (CERMAT) in den Osterferien stattfinden, dann gelten die Osterferien NICHT für die Abiturienten der tschechischen Sektion.


Ferienplanung / organizace školního roku 2023 / 2024 (PDF)