CS

Ferienplanung / organizace školního roku 2023 / 2024

Ferien / prázdniny

erster Ferientag /

první den prázdnin    

letzter Ferientag /

poslední den prázdnin

Sommer / letní 2023 *

Fr / pá, 01.07.2023

So / ne, 27.08.2023

Herbst / podzimní 2023

Sa / so, 21.10.2023

So / ne, 29.10.2023

Weihnachten / vánoční 2023/2024 *

Sa/ so, 23.12.2023

So / ne, 07.01.2024

Halbjahr / pololetní 2024 * 

Fr / pá, 02.02.2024

Winterferien / jarní 2024

Sa / so, 17.02.2024

So / ne, 25.02.2024

Ostern / velikonoční 2024

Do / čt, 28.03.2024

So / ne, 07.04.2024

Sommer / letní 2023 *

Sa / so, 29.06.2024

So / ne, 25.08.2024

 

Der Unterricht endet am letzten Schultag vor den mit * gekennzeichneten Ferien (Weihnachtsferien und Sommerferien) jeweils um 11.30 Uhr. / Vyučování končí poslední školní den před * označenými prázdninami (vánoční a letní prázdniny) v 11.30 hodin.

 

Schulfreie Tage außerhalb der Ferien / volné dny mimo prázdniny

Donnerstag / čtvrtek 28.09.2023 (Tag der tsch. Staatlichkeit / Den české státnosti)
Freitag / pátek 29.09.2023 (Brückentag / ředitelské volno)
Montag / pondělí 02.10.2023 (Brückentag / ředitelské volno)
Dienstag / úterý 03.10.2023 (Tag der Deutschen Einheit / Den německého znovusjednocení)
Freitag / pátek 17.11.2023 (Tag des Kampfes für Freiheit und Demokratie / Den boje za svobodu a demokracii)
Mittwoch / středa 01.05.2024 (Maifeiertag / Svátek práce)
Mittwoch / středa 08.05.2024 (Tag des Sieges / Den vítězství)
Donnerstag / čtvrtek 09.05.2024 (Christi Himmelfahrt / Svátek Nanebevstoupení Páně) **
Freitag / pátek 10.05.2024 (Brückentag / ředitelské volno) **
Montag / pondělí 20.05.2024 (Pfingstmontag / Svatodušní pondělí) **

** Ausnahmen sind im Rahmen der Abiturprüfung für die 12. Klassen möglich. / Výjimky jsou v rámci maturitních zkoušek pro 12. třídy možné.

 

Insgesamt 182 Unterrichtstage / celkem 182 vyučovacích dnů

 

Bitte beachten Sie die Schulordnung mit den Beurlaubungsregelungen. / Dodržujte, prosím, Školní řád s pravidly pro uvolňování žáků.

Upozornění pro rodiče a žáky 12. třídy české sekce: V případě, že by se písemné maturitní zkoušky z českého jazyka podle jednotného zkušebního schématu (CERMAT) konaly v době velikonočních prázdnin, tyto prázdniny by se NEVZTAHOVALY na maturanty české sekce.  / Hinweis für Eltern und Schüler der 12. Klassen der tschechischen Sektion: Sollten die schriftlichen Abiturprüfungen im Fach Tschechisch laut dem einheitlichen Prüfungsschema (CERMAT) in den Osterferien stattfinden, dann gelten die Osterferien NICHT für die Abiturienten der tschechischen Sektion.

Přehled prázdnin mateřské školy DSP najdete: zde (pdf).
Přehled prázdnin pro školní rok 2024/2025 najdete: zde (pdf).