CS

Zvýhodněné vstupenky do Národního divadla pro DSP

I v lednu nabízí DSP Národní divadlo velmi výhodné vstupenky, nabídku najdete zde.

Informace k objednávkám obědů na první týden v lednu

Info Januar

DSP Opět oceněna titulem „Excelentní německá zahraniční škola“

Již potřetí v řadě byla DSP oceněna titulem „Excelentní německá zahraniční škola“.

Projekt Krabice od bot také na DSP 3.12. 2021

Pojďme i letos podpořit projekt Krabice od bot a pokusit se společně s Diakonií ČCE obdarovat co nejvíce potřebných dětí. Hotové balíčky můžete odevzdat i 3.12. od 7:45 - 8.15 na parkovišti před DSP! Více informací zde a na www.krabiceodbot.cz nebo www.facebook.com/darujkrabiciodbot

Slavnostní předávání diplomů DSD

4.11. 2021 jsme s velkou radostí předávali našim žákům diplomy DSD.

Den Univerzit 8.11. 2021

Jak zaznělo v úvodní řeči Clemense Rothera, našeho ředitele, jedna z věcí, kterou doba koronavirová ovlivnila je  způsob, jakým nás připoutala k přítomnosti.

Imatrikulace sedmého ročníku 5.10. 2021

Kvůli pandemii se i naši žáci museli mnohého vzdát. Nekonaly se žádné výlety, exkurze ani pořádné oslavy. Začátkem října jsme však měli díky současným číslům možnost všechno alespoň trochu dohnat. V aule se nás, učitelů, rodičů i sourozenců, sešlo skoro 150.

Informace pro rodiče žáků v případě nařízené karantény

Zde, prosím, věnujte pozornost aktualizovaným informacím od hygienické stanice týkající se nařízené karantény.

Skvělý výkon na golfovém turnaji

Ondra Rous a Alessandro Fachini reprezentovali naši školu na golfovém turnaji a umístili se na 8. místě. Na turnaji, kterého se účastnilo 20 škol, předvedli obdivuhodné výkony, Ondra +13 a Alessandro +17.

 

Udržitelnost, lidská práva a tolerance

Udržitelnost, lidská práva a tolerance: Hodnoty, které prosazujeme na DSP, patří zároveň ke klíčovým tématům sítě projektových škol UNESCO po celém světě.