CS

prázdniny

Ferienplanung / organizace školního roku 2022 / 2023

Ferienplanung / organizace školního roku 2021 / 2022

Ferien / prázdniny

erster Ferientag /

první den prázdnin

letzter Ferientag /

poslední den prázdnin

Sommer / letní 2021 *

Sommer KiGa / letní MŠ 2021 **

Do / čtv, 01.07.2021

Sa / so 31.07.2021 **

So / ne, 29.08.2021

Herbst / podzimní 2021

Sa / so, 23.10.2021

So / ne, 31.10.2021

Weihnachten / vánoční 2021/2022 *

Sa / so, 18.12.2021

So / ne, 02.01.2022

Halbjahr / pololetní 2022 * 

Fr / pá, 04.02.2022

Winterferien / zimní 2022

Sa / so, 12.02.2022

So / ne, 20.02.2022

Ostern / velikonoční 2022

Sa / so, 09.04.2022

So / ne, 24.04.2022

Sommer / letní 2022 *

Sommer KiGa / letní MŠ 2022 **

Fr / pá, 01.07.2022

Sa / so 30.07.2022 **

So / ne, 28.08.2022

** Ab dem Sommer 2021 ist der Kindergarten der DSP auch im Juli im Betrieb. / Od léta 2021 je mateřská škola Německé školy v Praze v provozu i v červenci.

Der Unterricht endet am letzten Schultag vor den mit * gekennzeichneten Ferien (Weihnachtsferien und Sommerferien) jeweils um 11.30 Uhr. / Vyučování končí poslední školní den před * označenými prázdninami (vánoční a letní prázdniny) v 11.30 hodin.

 

Schulfreie Tage außerhalb der Ferien / volné dny mimo prázdniny

Montag / pondělí 27.09.2021 (Brückentag / ředitelské volno)

Dienstag / úterý 28.09.2021 (Tag der tsch. Staatlichkeit / Den české státnosti)

Mittwoch / středa 17.11.2021 (Tag des Kampfes für Freiheit und Demokratie / Den boje za svobodu a demokracii)

Donnerstag / čtvrtek 26.05.2022 (Christi Himmelfahrt / Svátek Nanebevstoupení Páně) ***

Freitag / pátek 27.05.2022 (Brückentag / ředitelské volno) ***

Montag / pondělí 06.06.2022 (Pfingstmontag / Svatodušní pondělí)

*** gilt nicht für Schüler der 12. Klassen (Abiturprüfung) / neplatí pro žáky 12. tříd (maturitní zkoušky)

 

Insgesamt 182 Unterrichtstage / celkem 182 vyučovacích dnů

 

Bitte beachten Sie die Schulordnung mit den Beurlaubungsregelungen. / Dodržujte, prosím, Školní řád s pravidly pro uvolňování žáků.

Upozornění pro rodiče a žáky 12. třídy české sekce: V případě, že by se písemné maturitní zkoušky z českého jazyka podle jednotného zkušebního schématu (CERMAT) konaly v době velikonočních prázdnin, tyto prázdniny by se NEVZTAHOVALY na maturanty české sekce.  / Hinweis für Eltern und Schüler der 12. Klassen der tschechischen Sektion: Sollten die schriftlichen Abiturprüfungen im Fach Tschechisch laut dem einheitlichen Prüfungsschema (CERMAT) in den Osterferien stattfinden, dann gelten die Osterferien NICHT für die Abiturienten der tschechischen Sektion.