CS

Maturitní zkouška Cermat

Informace ke společné části MZ a vázané ústní maturitní zkoušce z českého jazyka a literatury

Termíny na školní rok 2021/2022 

30.9. 2021 

schválení a zveřejnění školního seznam literárních děl 

10.11. 2021 

předání vyplněných maturitních přihlášek k rukám ředitelky českého gymnázia 

https://maturita.cermat.cz/files/files/maturita/Prihlaska_k_MZ.pdf 

do 1.12. 2021 

kontrola dat podle vyplněných přihlášek žáky  

předání podepsaných přihlášek k rukám ředitelky českého gymnázia 

31.3. 2022 

předání žákovských seznamů literárních děl k rukám ředitelky českého gymnázia 

5.4. 2022 

písemná maturitní práce z českého jazyka a literatury od 8:00

3.5. 2022 

didaktický test z českého jazyka od 8:00

8.6 a 9.6. 2022 

ústní maturitní zkouška z českého jazyka a literatury 

 

Školní maturitní seznam ke společné části ústní maturitní zkoušky z předmětu Český jazyk a literatura - školní rok 2021/2022

Seznam četby ke společné část ústní maturitní zkoušky z předmětu Český jazyk a literatura (2021/2022)