CS

Maturitní zkouška Cermat

 

mk3

 

mk4

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s § 2 odst. 3 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, určilo konkrétní termíny konání didaktických testů a písemných prací společné části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období roku 2020 na středu 8. dubna 2020 a na pracovní dny v období od 4. května 2020 do 6. května 2020.


Indivudální seznam četby ke společné části ústní maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury (formulář - zde) odevzdáte nejpozději do 31.03.2020.


Školní maturitní seznam ke společné části ústní maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury

Harmonogram maturitních zkoušek pro jarní termín 2020

Informace k maturitní zkoušce v gesci CERMATu pro šk.r. 2019/2020