CS

Maturitní zkouška Cermat

Informace ke společné části MZ a vázané ústní maturitní zkoušce z českého jazyka a literatury

Termíny:

30.04.2021        podání přihlášky k ústní maturitní zkoušce

podání vlastnoručně podepsaného (přepracovaného) žákovského seznamu literárních děl

25.05.2021        povinný didaktický test

09.06.2021        ústní maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury

10.06.2021        ústní maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury

Podrobnosti:

  • do 30.04.2021 - žáci, kteří chtějí skládat ÚMZ z ČjL, tuto skutečnost oznámí řediteli školy prostřednictvím ředitelky české sekce, žádost může být podaná elektronicky
  • do této doby lze upravit žákovský seznam literárních děl, který se doručí společně s v.u. přihláškou do 30.04.2021, sezam musí být vlastnoručně podepsán
  • pokud se žák v den konání zkoušky rozhodne, že zkoušku konat nebudu, ráno informuje o této skutečnosti ředitelku české sekce a tím je ze zkoušky omluven. V tomto případě může konat zkoušku do 5 let po ukončení gymnázia v podobě jednotlivé maturitní zkoušky.  
  • žák, který se nepřihlásil k ÚMZ, nemá nárok na konání MZ z ČjL v pozdějším termínu

    didaktický test je povinnou součástí MZ z ČjL a předpokladem pro vystavení českého maturitního vysvědčení

  • navýšení časového limitu o 10 minut, tedy ze 75 minut na 85 minut
  • termín konání: 25.05.2021 - výsledky: 07.06.2021
  • mimořádný termín pro žáky v nařízené karanténě: 08.07.2021
  • pozvánky obdržíte z aplikace CERTIS
  • hodnocení „uspěl/neuspěl” – hodnocení „uspěl” je předpokladem pro vystavení českého maturitního vysvědčení
  • na vysvědčení: procentuální podíl úspěšnosti v DT

     vázaná ústní zkouška z českého jazyka a literatury

  • výběr ze školního seznamu min. 20 literárních děl, seznam byl zveřejněn na začátku školního roku
  • nová kritéria pro vytvoření žákovského seznamu literárních děl, možnost přepracovat žákovské seznamy podle pozměněných vnitřních podmínek:  
    • musí být zastoupeny min. 2 epochy z nabídky 1-4 v libovolné kombinaci
    • musí být zastoupeny 2 literární druhy v libovolné kombinaci (poezie, próza, drama) 
    • každý autor může být zastoupený max. 2x