CS

Maturitní zkouška Cermat

Informace ke společné části MZ a vázané ústní maturitní zkoušce z českého jazyka a literatury

 

Termíny na školní rok 2022/2023 - České gymnázium DSP

 

termín 

30.09.2022 

schválení a zveřejnění školního seznamu literárních děl 

10.11.2022 

předání vyplněných maturitních přihlášek k rukám ředitelky českého gymnázia 

https://maturita.cermat.cz/files/files/maturita/Prihlaska_k_MZ.pdf 

do 01.12.2022 

kontrola dat podle vyplněných přihlášek žáky  

předání podepsaných přihlášek k rukám ředitelky českého gymnázia 

31.03.2023 

předání žákovských seznamů literárních děl k rukám ředitelky českého gymnázia 

04.04. 2023 

Písemná maturitní práce z českého jazyka a literatury 

02.05.-05.05.2023 

didaktický test z českého jazyka  

8.+9.06.2023 

ústní maturitní zkouška z českého jazyka a literatury 

 

 

Školní maturitní seznam ke společné části ústní maturitní zkoušky z předmětu Český jazyk a literatura - Školní rok 2022/2023 (pdf)

Školní maturitní seznam ke společné části ústní maturitní zkoušky z předmětu Český jazyk a literatura - Školní rok 2022/2023 (doc)