CS

Maturitní zkouška Cermat

Informace ke společné části MZ a vázané ústní maturitní zkoušce z českého jazyka a literatury

 

Termíny na školní rok 2023/2024 - České gymnázium DSP

Do 29. 09. 2023 ​

Zveřejnění školního seznamu literárních děl  ​

Každý žák zvolí nejméně 20 literárních děl dle stanovených kritérií ​

Listopad 2023 ​

Žák odevzdává ředitelce českého gymnázia vyplněnou přihlášku k maturitní zkoušce, a to prostřednictvím vyučující českého jazyka ​

https://maturita.cermat.cz/files/files/maturita/Prihlaska_k_MZ.pdf 

Kontrola správnosti údajů a vyhotovení finální verze přihlášky ​

Leden 2024 ​

V případě zájmu, žák se přihlásí do výsledkového portálu žáka v systému IS Certis, a to pomocí přihlašovacích údajů uvedených v přihlášce (ID žáka) ​

Do 31. 03.2024 ​

Žák odevzdává ředitelce českého gymnázia vlastní seznam literárních děl, a to prostřednictvím vyučující českého jazyka

Formulář individuální seznam četby (.doc)

Do 31. 03. 2024 ​

Ředitelka českého gymnázia zveřejní kritéria hodnocení PMZ  a ÚMZ ​

09. 04. 2024 ​

Vázaná profilová část maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury: písemná práce ​

První týden v květnu 2024​

Společná část maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury: didaktický test ​

Konkrétní datum stanoví MŠMT ​

Didaktický test není hodnocen, úspěšné složení testu je předpokladem pro konání ÚMZ a vydání maturitního vysvědčení ​

Jednotné zkušební schéma didaktických testů - jaro 2024

06./07.06.2024​

Vázaná profilová část maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury: ústní zkoušky ​

 

Školní maturitní seznam ke společné části ústní maturitní zkoušky z předmětu Český jazyk a literatura Školní rok 2023/2024 (pdf).

Formulář: Individuální seznam četby ke společné část ústní maturitní zkoušky z předmětu Český jazyk a literatura (.doc).