CS

Pravidla digitální výuky

I v neobvyklých dobách jako je tato bychom rádi jako učitelé, rodiče a žáci i nadále společně učili a učili se. Proto jsme zformulovali pravidla pro domácí vzdělávání, která by měla pomoci k tomu, aby se i během zavření školy všichni cítili dobře.

"MYSLÍM, ŽE PO OPĚTOVNÉM OTEVŘENÍ BUDE ŠKOLA JINÁ."

Mluvili jsme s panem Helge-Falk Chladkem a panem Richardem Bodym, čestnými členy představenstva a Nadace Německé školy v Praze o současné situaci školy v době korona krize.

Odložení maturitních zkoušek 2020 (P4/P5)

Milé žákyně a žáci, milí rodiče,

jelikož v současné době nelze odhadnout, kdy bude možné ve škole pokračovat v řádné výuce, rozhodli jsme se se souhlasem naší předsedkyně maturitní komise KMK (Stálá konference ministrů kultury a školství) posunout maturitní zkoušky o 14 dnů na červen 2020.

Bývalí absolventi přispívají do sbírky pro seniory a Český červený kříž

Vážení rodiče a přátelé školy.

Náš Abiball v roce 2019 byl velkým úspěchem. Díky spolupráci celého ročníku a vřelé podpory našich rodičů, jsme byli schopni získat dostatek peněz na financování svého plesu.

FAQ ze sdělení MŠMT zveřejněného dne 24.03.2020

Jednotné přijímací zkoušky
  • Proč bude jenom jeden termín jednotných přijímacích zkoušek? Toto řešení bylo zvoleno, aby se zamezilo hromadnému přesunu cca 100 tisíc uchazečů na střední školy uvedené v přihlášce na druhém místě v rámci celé České republiky. Zároveň se tak zkrátí a zrychlí harmonogram přijímacího řízení.
  • Proč se nebude při přijímacích zkouškách také rozhodovat podle vysvědčení? Využití známek na vysvědčení ze ZŠ jako jediného kritéria pro přijetí na střední školy není možné u oborů, kde je velký převis uchazečů, například u gymnázií. Distanční kritéria neumožňují spravedlivě mezi uchazeči vybrat. V některých situacích by pak musel rozhodovat los.
  • V oborech vzdělání, ve kterých se nekoná jednotná přijímací zkouška, a střední škola nekoná ani školní přijímací zkoušku, se přijímací řízení uskuteční ve stávajícím režimu, tedy že ředitel školy zveřejní seznam přijatých uchazečů a ostatním pošle rozhodnutí o nepřijetí. Zápisový lístek ale mohou přijatí žáci odevzdat až poté, co se uskuteční přijímací zkoušky na ostatních školách podle termínů stanovených ministerstvem.
  • Výsledek jednotných přijímacích zkoušek využijí obě školy, na které se žák původně hlásil, pokud se tam koná také jednotná zkouška. Výsledek pro vyhodnocení přijímacího řízení tedy využije i škola, na které žák jednotnou zkoušku nekoná.

NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY K AKTUÁLNÍM OPATŘENÍM KE KORONAVIRU

Ministerstvo školství se v posledních dnech snaží vyřizovat dotazy, které souvisejí s vyhlášením nouzového stavu na území ČR. Na svém webu ministerstvo přináší odpovědi na nejčastější dotazy, které se této problematiky týkají. Dotazy prý budou průběžně aktualizovány.

TK MŠMT k termínům maturitních, přijímacích a závěrečných zkoušek pro školní rok 2019/2020

Ministerstvo školství chce, aby jednotné přijímací zkoušky na střední školy proběhly nejdříve čtrnáct dní po znovuotevření škol. V případě státních maturit to mají být tři týdny. Pokud nebude k 1. červnu školní docházka na střední školy obnovena, bude maturitní vysvědčení vystaveno na základě studijních výsledků žáka z posledních tří vysvědčení. Pokud žák v posledním ročníku v pololetí neprospěl, škola mu umožní vykonat komisionální přezkoušení, aby mohl v případě úspěchu maturitní vysvědčení získat také. Podobná pravidla mají platit i pro závěrečné zkoušky u učebních oborů. Ministr školství Robert Plaga dnes tento návrh přednese na vládě, poslanci by se jím mohli zabývat už zítra.

zdroj: https://www.seznamzpravy.cz/

Koronavirus: televizní projev Angely Merkel (české titulky)

„Toto je historický úkol – a zvládnout se dá jedině společně.“

NAŠI ŽÁCI NEPOLEVUJÍ - VÝUKA V DOBĚ KORONAVIRU

Přestože musí být všechny školy v České republice kvůli epidemii koronaviru dočasně uzavřeny, výuka pokračuje. Naši učitelé odvádějí skvělou práci při výuce žáků z domova.

Fresh and tasty home delivery

MILÍ ZÁKAZNÍCI,

jsme tady stále pro Vás.

Jste doma, potřebujete hotové teplé jídlo anebo zásobu na týden? 

Vyberte si chutné a čerstvě vařené pokrmy z naší nabídky k OBJEDNÁNÍ DOMŮ ONLINE