CS

Školní sociální práce

Úkolem sociální práce na Německé škole v Praze je spoluvytvářet pozitivní školní klima a porozumění při odstraňování překážek ve vzdělávání.

Sociální práce je dobrovolnou, nízkoprahovou, důvěrnou a bezplatnou nabídkou pro žáky a žákyně, jejich zákonné zástupce nebo pedagogy školy. Sociální pracovnice Kerstin Crewdson a Katrin Laubensteinová mohou provázet děti a mladistvé v rámci jejich každodenní přítomnosti ve škole a nabízejí podporu při osobních problémech, akutních krizových situacích ve škole či doma nebo při potížích v komunikaci s vrstevníky. Dalším polem působnosti je práce se skupinou a ve třídách v případě specifických potřeb a realizace programů na míru. Podporu poskytujeme v českém, německém a anglickém jazyce.

 

Těžiště sociální práce na Německé škole v Praze

Individuální pomoc a diagnostika

Sociální pracovnice podporují žáky a žákyně v dosažení cílů a společně hledají řešení, která posilují jejich schopnosti a dovednosti. Individuální pomoc poskytujeme jednorázově i dlouhodobě dle potřeb a domluvy s žákem či žákyní nebo jejich zákonnými zástupci.

Pomoc při konfliktech / Mediace

Uměle vytvořené společenství v podobě třídního kolektivu v sobě skrývá konfliktní potenciál a žáci a žákyně se s ním musí často dennodenně potýkat. Proto se vyplatí učit se nacházet řešení a přistupovat ke konfliktu konstruktivně, aby se zabránilo jeho eskalaci.

V rámci procesu mediace jsou její účastníci posilováni v hledání vhodných řešení a nacházení přijatelného kompromisu.

Krizová intervence

Krize je přirozená součást lidského života a její překonání bývá často zároveň příležitostí k růstu a pozitivní změně. Hlavním úkolem v rámci krizové intervence je stabilizovat klienta a soustředit se na v řešení problému na „tady a teď“.

Zájem o blaho dítěte

V případě podezření na ohrožení blaha dítěte existují jasné právně závazné postupy a dále interní postupy školy, které musí být dodrženy. Je odpovědností sociálních pracovnic, aby tyto postupy byly dodržovány a tím bylo zajištěno blaho dítěte.

Preventivní působení

Sociální pracovnice nabízí tematické workshopy pro 5. – 12. třídy. Témata jsou různá a přizpůsobují se aktuálních potřebám školy či tříd, např. posilování třídního klimatu, workshopy na téma body image, mediální gramotnosti, atd.. Tyto workshopy jsou dobrovolné. Dále působí sociální pracovnice preventivně v rámci nabídky volnočasových aktivit. 

Žákovský parlament (SMV – Schülermitverantwortung)

Společně s paní Tanjou Kaminski, učitelkou základní školy podporují sociální pracovnice fungování žákovského parlamentu. Úkolem žákovského parlamentu je vytvářet a podporovat demokratické fungování na Německé škole v Praze.

Stanovy žákovského parlamentu najdete v pdf-souboru: zde.

Jugendcafé  - žákovská kavárna

Žákovská kavárna slouží k setkávání žáků a budování pozitivního klimatu na škole, koná se 2x týdně pro žáky 5. – 10. tříd během 2. velké přestávky. Žáci a žákyně se mohou setkat s lidmi z jiných ročníků, seznamovat se a diskutovat, hrát deskové hry nebo si jen tak odpočinout a dát si nějakou maličkost k snědku.

 

 

Kontakt (místnost 316)

Kerstin Crewdson

Kerstin Crewdson

Tel.: 603 390 019
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Po, St, Pá 8:00 - 14:30
Út/Čt 9:30 - 14:30
a po dohodě

Katrin Laubensteinova

Katrin Laubensteinová

Tel.: 733 735 725
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Út 9:00 - 15:30
St/Čt 9:00 - 15:30
a po dohodě