CS

Správa

verwaltung

Jitka Špetová, jednatelka

Martina Marková, sekretariát

Barbora Janů, sekretariát

Eva Tajtlová, sekretariát

Martin Krška, public relations a marketing

Katrin Laubensteinová, personální oddělení

Tamara Čakarmišová, controlling

Radka Rubriciusová, finanční účetnictví

Martina Píchová, družina

Diethard Zwarg, IT-technika

Simon Römer, knihovna

Martin Altera, facility management

Jiří Šantora, školník

Ota Řezníček, školník

Miloš Bodnár, ostraha

ÚKOLY SPRÁVY

Správa poskytuje obsáhlý servis, který slouží k zajištění plynulého provozu mateřské školky a celé školy. Tým správy Německé školy v Praze je kontaktním místem jak pro rodiče, žáky, učitele, zaměstnance, představenstvo školy, tak pro dodavatelé externích služeb.

Náplň práce správy zahrnuje vyřizování úkolů v nepedagogické oblasti. K tomu patří mimo jiné:

  • rychlé a řádné vyřízení všech správních úkonů
  • finance a účetnictví, controlling
  • cílená implementace personálního řízení v souladu s vedením školy, personalistika
  • správa majetku a vybavení budov
  • informatika
  • knihovna
  • Public Relations a prezentace školy

Cílem správy je zajištění řádného fungování správy školy. Nepedagogické procesy a úkoly jsou vykonávány účinně, ekonomicky a efektivně při dodržení příslušných právních norem.