CS

Správa

MicrosoftTeams image 62

Jitka Špetová, jednatelka

Martina Marková, sekretariát

Barbora Janů, sekretariát

Eva Tajtlová, sekretariát

Katrin Laubensteinová, personální oddělení

Tamara Čakarmišová, controlling

Radka Rubriciusová, finanční účetnictví

Martina Hégrová, družina

Diethard Zwarg, IT-technika

Simon Römer, knihovna

Kerstin Crewdson, školní sociální pracovnice

Martin Altera, facility management

Jiří Šantora, školník

Ota Řezníček, školník

 

ÚKOLY SPRÁVY

Správa poskytuje obsáhlý servis, který slouží k zajištění plynulého provozu mateřské školky a celé školy. Tým správy Německé školy v Praze je kontaktním místem jak pro rodiče, žáky, učitele, zaměstnance, představenstvo školy, tak pro dodavatelé externích služeb.

Náplň práce správy zahrnuje vyřizování úkolů v nepedagogické oblasti. K tomu patří mimo jiné:

  • rychlé a řádné vyřízení všech správních úkonů
  • finance a účetnictví, controlling
  • cílená implementace personálního řízení v souladu s vedením školy, personalistika
  • správa majetku a vybavení budov
  • informatika
  • knihovna
  • Public Relations a prezentace školy

Cílem správy je zajištění řádného fungování správy školy. Nepedagogické procesy a úkoly jsou vykonávány účinně, ekonomicky a efektivně při dodržení příslušných právních norem.