CS

Kariérní poradenství

Studijní a profesní poradenství

Přechod ze školy do profesního života hraje pro budoucí perspektivu mladého člověka ústřední roli. Proto je podpora individuálního výběru povolání, resp. studia na Deutsche Schule Prag, důležitým a ústředním úkolem. Na rychle se měnícím pracovním trhu vznikají nová pole působnosti, nové studijní obory a jejich ukončení, které na žáky kladou nové nároky.  Absolventi německé zahraničí školy mají na základě své multikulturní průpravy a také často vícejazyčného zázemí obzvláště mnohočetné možnosti a perspektivy. Proto je důležité žákyně a žáky při jejich orientaci na mnohotvárném trhu práce a vzdělávání v Německu a Česku podporovat a připravit je co možná nejobsáhleji na přechod k profesnímu vzdělávání, resp. na studium.

 

Dimenze profesního poradenství na Deutsche Schule Prag

Studijní a profesní poradenství probíhá v pěti dimenzích. Spolupůsobením těchto vlivů je podporováno aktivní vyhledávání vhodné cesty k povolání.

 

Deutsche Schule Prag:

První dimenze: Výukové aktivity
Druhá dimenze: Mimovýukové aktivity
Třetí dimenze: Kooperace škola – hospodářství
Čtvrtá dimenze: Kooperace škola – univerzita
Pátá dimenze: Kooperace škola – ostatní partneři

 

Den univerzit:

Stalo se již tradicí, že na začátku listopadu probíhá v prostorách školy veletrh vzdělávání. Univerzity, vysoké školy, firmy a další instituce z Německa, Rakouska, Česka a Švýcarska v naší aule prezentují svou nabídku vzdělávání a studia. Kromě toho mají žákyně a žáci možnost si v jednotlivých třídách poslechnout prezentace a klást otázky ohledně nabídek.

 

Nejdůležitější linky:

 

Kontakt

Jan Kratochvíl
koordinátor pro studijní a profesní poradenství
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

kariérní poradenství obecně:
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.