CS

Přijímací řízení

 

Stručný průvodce digitalizovaným přijímacím řízením pro školní rok 2024/2025

Datum

Na co si dávat pozor

V období od 15.01. do 31.01.2024

DSP zveřejní podrobná kritéria přijímacího řízení

V období od 01.02. do 20.02.2024

Rodiče jménem dítěte odevzdají přihlášky:

Ideálně elektronicky do systému DIPSY, veškerá komunikace se školou bude probíhat elektronicky

Všechny přílohy se podají jako kopie

Rodiče na přihlášce stanoví pořadí škol dle priorit

Pokud žák složí přijímací zkoušky na škole, kterou označil jako prioritní, nemůže být přijatý na jinou v rámci prvního kola přijímacího řízení. Může se vzdát místa, ale musí následně absolvovat další centrální kola přijímacího řízení

16.04. a 17.04.2024

Cermat – jednotné přijímací zkoušky

Centrální systém přiřadí dítě škole, na které bude skládat JPZ. Nemusí se jednat o školu, na které se žák uchází o místo.

Dne 17.04.2024 se koná i školní přijímací zkouška z německého jazyka.

25.04.2024

DSP: školní přijímací zkoušky z německého jazyka

29.04. a 30.04.2024

Cermat: Náhradní termín

02.05.2024

DSP: Náhradní termín - školní přijímací zkoušky z německého jazyka

15.05.2024

Cermat a DSP zveřejní výsledky přijímacího řízení

až po náhradním termínu

školy nesmí zveřejnit výsledky dříve

Do 18.05.2024

DSP vypíše popř. 2. kolo přijímacích zkoušek

Do 24.05.2024

Rodiče jménem dítěte odevzdají přihlášky:

Ideálně elektronicky do systému DIPSY, veškerá komunikace se školou bude probíhat elektronicky

Všechny přílohy se podají jako kopie

 

Rodiče na přihlášce stanoví pořadí škol dle priorit

Pokud žák složí přijímací zkoušky na škole, kterou označil jako prioritní, nemůže být přijatý na jinou v rámci prvního kola přijímacího řízení. Může se vzdát m,ísta, ale musí následně absolvovat další centrální kola přijímacího řízení

11.06.2024

DSP stanoví jeden řádný termín pro zkoušky

Náhradní termín se nekoná.

13.06.2024

Cermat a DSP zveřejní výsledky 2. kola přijímacího řízení

Podrobnosti najdete na: https://www.prihlaskynastredni.cz/rodice-zaci.html

 

Specifikace požadavků k jednotné přijímací zkoušce (Cermat, externí link)

Kritéria přijímacích zkoušek DSP: Vnitřní předpis upravující organizaci přijímacího řízení do českého gymnázia Německé školy v Praze (pdf)