CS

Přijímací řízení

Termíny přijímacích zkoušek

01.03.2021                       termín podání přihlášek do víceletého gymnázia DSP

14.04.2021                       1. kolo první termín

15.04.2021                       1. kolo druhý termín

 

Přihláška do českého gymnázia

Kritéria pro přijímací řízení