CS

Prevence

Hana Rehak

Mgr. Hana Rehak

Mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Metodik sociálně patologických jevů

"V oblasti prevence nabízím široké spektrum možností, jak vylepšit preventivní působení na jednotlivé cílové skupiny žáků."

Pomáháme předcházet nebezpečným jevům. K těmto patří:

 • kriminalita dětí a mládeže
 • týrání dětí
 • drogová problematika
 • domácí násilí,
 • legislativa
 • počítačové pirátství
 • stalking
 • graffiti a další problémové zóny

Každý rok spolupracuje hlavně s Policií ČR, která DSP zajišťuje odborné přednášky.

 

Jan Kratochvíl

Mgr. Jan Kratochvíl

Mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Výchovný poradce                                

Informuje  kolegy o žácích se SVP a doporučuje vhodné postupy při výuce.

Zprostředkování diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb, především ve spolupráci s pedagogicko-psychologickou poradnou.

Hlavní témata:

 • se žáky se specifickými poruchami
 • se žáky s výchovnými a výukovými problémy
 • s talentovanými a nadanými žáky
 • evidence žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
 • sledování platnosti posudků z PPP a předání podnětu rodičům k novému vyšetření
 • zpracování IVP ve spolupráci s TU pro žáky s SVP,  který definuje způsob hodnocení a kontroluje jejich dodržování
 • VP informuje studenty Oberstufe o možnostech dalšího studia na českých vysokých a vyšších odborných školách, informuje o dnech otevřených dveří, přijímacích zkouškách, termínech podávání přihlášek

 

Externí odborná porada

Dr. Veronika Kiesling

Dr. Veronika Kiesling                                  

Tel.: +420 602643450 / +420 233325884

Mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Poradna je určená pro všechny děti a rodiče, kteří prožívají nějaká trápení a nejistoty, potřebují pomoc v rodinných vztazích, ve škole, v dospívání, při poruchách učení nebo soustředění.

"Vycházím z klasických směrů psychoterapie jako je systemický přístup nebo hlubině orientovaná psychoterapie, z neuropsychologické rehabilitace, ale nabízím i podporu terapeutického procesu formou kapek Bachovy květové terapie nebo dětských biodynamických masáží, kde využívám filozofii celostního přístupu."

Nabídka služeb:

 • Psychologická nebo speciálně pedagogická konzultace
 • Dětská psychoterapie
 • Rodinná terapie
 • Speciálně pedagogická terapie
 • Přednášky a kurzy pro rodiče