CS

Základní škola

Stefan Lotze - Grundschulleiter

STEFAN LOTZE
Ředitel základní školy

Základní škola Německé školy Praha je jednosekční, moderně vybavená a akreditovaná německá základní škola v zahraničí v Praze 5 / Jinonicích. Naše žáky učíme německému jazyku a kultuře. To je doplněno tématy z kultury a historie České republiky a osvojováním českého jazyka. Umožňujeme tak setkávání jazyků a kultur ve smyslu vzájemného respektu a tolerance již na základní škole, již před setkávacích hodinách nižšího gymnázia. Jsme samozřejmě otevřeni i žákům jiných národností. Naše žákovská základna je heterogenní z hlediska kulturního zázemí, národnosti i mateřského jazyka. Chceme podporovat včasnou zkušenost s lidmi jiného původu a přispět tak ve smyslu mezinárodního porozumění a výchovy k míru. Proto ve výuce a v životě školy dbáme na heterogenitu našich žáků.

 

Dotaz k zápisu