CS

Základní škola

Stefan Lotze - Grundschulleiter

STEFAN LOTZE
Ředitel základní školy

Základní škola Německé školy v Praze je moderní a uznávaná německá základní škola v zahraničí v Praze 5 / Jinonicích.

Poskytujeme ucelené vzdělávání a výchovu. Kromě získávání kulturních dovedností se zaměřujeme na hudbu, výtvarné umění, divadlo, kulturu, přírodu, pořádání oslav svátků a život v komunitě. Velký důraz klademe na provázanost výchovně vzdělávací práce, tzn. že se vždy všechny děti v ročníku účastní profilového obsahu: Děti z 1. až 4. třídy zpívají v pěveckém sboru, všichni čtvrťáci jezdí každý rok na koních, 2. až 4. třída jezdí každý rok na školu v přírodě, celá základní škola navštěvuje festival německých filmů v kině Lucerna, všichni třeťáci mají kurzy plavání atd.

Jsme součástí veřejného života města Prahy a s dětmi ze základní školy navštěvujeme kulturní instituce ve městě a přírodovědná centra v okolí.

Základní škola pokrývá 1. až 4. ročník a naše hodiny v německém jazyce zahrnují němčinu, matematiku, přírodní vědy, výtvarnou výchovu, sport, hudbu a náboženství/etiku. Angličtinu a češtinu vyučujeme v angličtině a češtině. Vyrovnávací zkoušky pro české žáky základních škol mohou v budoucnu probíhat na naší škole díky zvýšenému počtu hodin výuky češtiny. Plánujeme také nabídnout výuku češtiny ve třech úrovních: Čeština jako mateřský jazyk/jako druhý jazyk/jako cizí jazyk.

Nabídka mimoškolního vzdělávání umožňuje v odpoledních hodinách prohloubit naše vzdělávací cíle hrou a prožitkem v družině, ale i užít si sportovní, výtvarné a hudební aktivity.

 

Dotaz k zápisu