CS

Seznam učebnic na školní rok 2020/2021

Vážení rodiče,

v následujícím školním roce bude Vaše dítě potřebovat učebnice uvedené v přehledu učebnic:

DSP-Merchandise

Milí rodiče, nově je možné si zakoupit mikiny, trika, čepice a šály ze školní kolekce po domluvě bez nutnosti předchozí objednávky. Pro více informací kontaktujte, prosím, pana Martina Kršku martin.krska(at)dsp-praha.cz.

Intenzivní přípravné kurzy NJ

Informace k přijímacímu řízení do 6. třídy (pro šk. rok 2020/2021)

V souladu s časovým harmonogramem zveřejněným MŠMT, se přijímací zkoušky do víceletých gymnázií konají dne 09.06.2020.

Aktuality

Milí maturanti, MŠMT stanovilo termíny konání maturitních zkoušek z českého jazyka. Didaktický test se uskuteční 2. 6. 2020, ústní maturitní zkoušky ve dnech 15. 6. a 16. 6. 2020.

Pravidla digitální výuky

I v neobvyklých dobách jako je tato bychom rádi jako učitelé, rodiče a žáci i nadále společně učili a učili se. Proto jsme zformulovali pravidla pro domácí vzdělávání, která by měla pomoci k tomu, aby se i během zavření školy všichni cítili dobře.

"MYSLÍM, ŽE PO OPĚTOVNÉM OTEVŘENÍ BUDE ŠKOLA JINÁ."

Mluvili jsme s panem Helge-Falk Chladkem a panem Richardem Bodym, čestnými členy představenstva a Nadace Německé školy v Praze o současné situaci školy v době korona krize.

Odložení maturitních zkoušek 2020 (P4/P5)

Milé žákyně a žáci, milí rodiče,

jelikož v současné době nelze odhadnout, kdy bude možné ve škole pokračovat v řádné výuce, rozhodli jsme se se souhlasem naší předsedkyně maturitní komise KMK (Stálá konference ministrů kultury a školství) posunout maturitní zkoušky o 14 dnů na červen 2020.

Bývalí absolventi přispívají do sbírky pro seniory a Český červený kříž

Vážení rodiče a přátelé školy.

Náš Abiball v roce 2019 byl velkým úspěchem. Díky spolupráci celého ročníku a vřelé podpory našich rodičů, jsme byli schopni získat dostatek peněz na financování svého plesu.

FAQ ze sdělení MŠMT zveřejněného dne 24.03.2020

Jednotné přijímací zkoušky
  • Proč bude jenom jeden termín jednotných přijímacích zkoušek? Toto řešení bylo zvoleno, aby se zamezilo hromadnému přesunu cca 100 tisíc uchazečů na střední školy uvedené v přihlášce na druhém místě v rámci celé České republiky. Zároveň se tak zkrátí a zrychlí harmonogram přijímacího řízení.
  • Proč se nebude při přijímacích zkouškách také rozhodovat podle vysvědčení? Využití známek na vysvědčení ze ZŠ jako jediného kritéria pro přijetí na střední školy není možné u oborů, kde je velký převis uchazečů, například u gymnázií. Distanční kritéria neumožňují spravedlivě mezi uchazeči vybrat. V některých situacích by pak musel rozhodovat los.
  • V oborech vzdělání, ve kterých se nekoná jednotná přijímací zkouška, a střední škola nekoná ani školní přijímací zkoušku, se přijímací řízení uskuteční ve stávajícím režimu, tedy že ředitel školy zveřejní seznam přijatých uchazečů a ostatním pošle rozhodnutí o nepřijetí. Zápisový lístek ale mohou přijatí žáci odevzdat až poté, co se uskuteční přijímací zkoušky na ostatních školách podle termínů stanovených ministerstvem.
  • Výsledek jednotných přijímacích zkoušek využijí obě školy, na které se žák původně hlásil, pokud se tam koná také jednotná zkouška. Výsledek pro vyhodnocení přijímacího řízení tedy využije i škola, na které žák jednotnou zkoušku nekoná.