CS

Workshop „Debaty mládeže neznají hranic“

Workshop „Debaty mládeže neznají hranic“: Závěrečnou debatu letos hostilo Zastoupení Svobodného státu Bavorsko.
Děkujeme Česko-německému fondu budoucnosti za finanční podporu.

Dějepisná olympiáda

Dne 14. 01. 2020 se v Domu dětí a mládeže pro Prahu 5 konalo okresní kolo dějepisné olympiády. Mezi 28 postupujícími ze školních kol se naše žákyně Alžběta Dostálová z 8b umístila na vynikajícím 2. místě.

Úvodní setkání k připravovanému klimatickému školnímu projektu

V pondělí a úterý 20. a 21. ledna 2020 proběhlo v Praze úvodní setkání ke klimatickému projektu. Příprav se účastnili členové Sítě přidružených škol UNESCO z ČR a Dánska a dále partnerské školy z Německa, Švédska a Slovenska. Během dvou dnů se v prostorách Německé školy v Praze a Informačního centra OSN zaměřily na vypracování projektové žádosti, přičemž ambicí je navrhnout takový model školy, která bude odpovídat požadavkům na uhlíkovou respektive klimatickou neutralitu. 

Školní jídelna

Objednávky obědů na 6.+7. 1. 2020 lze provést jen do 20. 12. 2019 (12:00 hod).

Dějepisná olympiáda

Dne 22. 11. 2019 se uskutečnilo školní kolo dějepisné olympiády v českém jazyce. V letošním roce plnili žáci 8b a 9b úkoly k období 1880-1920.

O sametové revoluci a jiných neplechách

Vzhledem k blížícímu se 30. výročí revoluce, která osvobodila žáky od povinnosti nazývat učitele svými soudruhy a politiky od toho líbat se při přivítání na ústa, byl do školy pozván jeden z mnoha pamětníků této události. A to ne pamětník ledajaký, nýbrž jeden z hlavních aktérů událostí vedoucích k onomu slavnému dni roku 1989, signatář Charty 77, bývalý mluvčí a lídr Občanského fóra, Jan Urban. Po přivítání hosta a úvodního slova byl žákům představen dokumentární snímek natočený v posledních letech ČSSR, ve kterém tehdejší mladá generace měla možnost vyjádřit svá největší přání, či svůj nesouhlas se systémem, v němž žila. Po jeho zhlédnutí započala otevřená diskuze právě s disidentem a žurnalistou Janem Urbanem.

DofE – Ostrá bronzová expedice 2019

V sobotu 19. a v neděli 20. října jsme společně s paní Pekárkovou a paní Kotykovou podnikli ostrou expedici v rámci programu DofE.

Pozvánka na závěrečnou debatu

Pozvánka na závěrečnou debatu v rámci workshopu Debaty mládeže neznají hranic

Bavorští a čeští žáci společně debatují o vzdělávání

Den otevřených dveří

Ve středu 6. listopadu se Deutsche Schule Prag otevřela všem uchazečům o studium v rámci svého každoročního Dne otevřených dveří.

Lampionový průvod

V pátek 8. listopadu se konal náš tradiční lampionový průvod sv. Martina, na který se pečlivě připravovali děti z naší mateřské a základní školy tvorbou svých lucerniček.