CS

Školné

Školní rok 2019/2020

Ceník je platný pro školní rok 2019/2020.

Změna výše školného je vyhrazena.

  • jednorázový přihlašovací poplatek : 19 000 Kč
  • roční příspěvek členů Spolku: 5 000 Kč

 

Školnéčlenové Spolkuostatní
Základní škola 134 500 Kč  139 500 Kč
Gymnázium sekce A 134 500 Kč  139 500 Kč
Gymnázium sekce Bx  94 608 Kč  99 608 Kč
Gymnázium sekce B  60 581 Kč  65 581 Kč
Mateřská školka do 12.30 115 500 Kč  120 500 Kč
Mateřská školka do 14.30 144 500 Kč  149 500 Kč
Mateřská školka do 17.00 164 500 Kč  169 500 Kč


x
Přihlášky od školního roku 2014/2015

Školné pro sourozence

1. dítě2. dítě3. dítě
Mateřská školka do 12.30 115 500 Kč 98 850 Kč 98 850 Kč
Mateřská školka do 14.30 144 500 Kč 123 500 Kč 123 500 Kč
Mateřská školka do 17.00 164 500 Kč 140 500 Kč 140 500 Kč
Základní škola 134 500 Kč 105 900 Kč 82 500 Kč
Gymnázium sekce A 134 500 Kč 105 900 Kč 82 500 Kč
Gymnázium sekce Bx   94 608 Kč   80 191 Kč 58 565 Kč
Gymnázium sekce B   60 581 Kč   51 608 Kč 38 148 Kč


x
 Přihlášky od školního roku 2014/2015

Poznámka: nečlenové Spolku nemají nárok na sourozeneckou slevu.

Další nabídky

Družina (ZŠ) 3 500 Kč1     za měsíc
Doučování (ZŠ) 7 000 Kč     10 vyuč. hodin
Placené zájmové kroužky 2 500 Kč /
3 000 Kč
    za pololetí
Plavání 3 500 Kč     za pololetí
Přípravný kurs německého jazyka 10 000 Kč     za školní rok


1 Cena se odvíjí od počtu dnů v týdnu, které dítě v družině tráví (tzn. 1.500 Kč/měsíc za jeden den v týdnu, 2.500 Kč/měsíc za dva dny v týdnu a 3.500 Kč/měsíc od třech dnů v týdnu).

Zaslat dotaz

Školné 2019/2020 

Přihláška - žádost o členství ve Spolku DSP