CS

Česko-německé fórum mládeže

Divadelní představení „Ein Sommernachtstraum“ v pondělí 26. června v 19.00 hod. v aule Německé školy v Praze

MATURITNÍ PLES 17. 6. 2017

Výdej jídel 30. června 2016

Soutěž a výstava

Turnaj ve vybíjené

Předávání maturitního vysvědčení - maturanti 2017

Golfový turnaj

Autorské čtení Bernharda Setzweina

Newsletter - červen 2017