CS

Workshop „Debaty mládeže neznají hranic“

Workshop „Debaty mládeže neznají hranic“: Závěrečnou debatu letos hostilo Zastoupení Svobodného státu Bavorsko.
Děkujeme Česko-německému fondu budoucnosti za finanční podporu.

Dějepisná olympiáda

Dne 14. 01. 2020 se v Domu dětí a mládeže pro Prahu 5 konalo okresní kolo dějepisné olympiády. Mezi 28 postupujícími ze školních kol se naše žákyně Alžběta Dostálová z 8b umístila na vynikajícím 2. místě.

Úvodní setkání k připravovanému klimatickému školnímu projektu

V pondělí a úterý 20. a 21. ledna 2020 proběhlo v Praze úvodní setkání ke klimatickému projektu. Příprav se účastnili členové Sítě přidružených škol UNESCO z ČR a Dánska a dále partnerské školy z Německa, Švédska a Slovenska. Během dvou dnů se v prostorách Německé školy v Praze a Informačního centra OSN zaměřily na vypracování projektové žádosti, přičemž ambicí je navrhnout takový model školy, která bude odpovídat požadavkům na uhlíkovou respektive klimatickou neutralitu. 

Dějepisná olympiáda

Dne 22. 11. 2019 se uskutečnilo školní kolo dějepisné olympiády v českém jazyce. V letošním roce plnili žáci 8b a 9b úkoly k období 1880-1920.

O sametové revoluci a jiných neplechách

Vzhledem k blížícímu se 30. výročí revoluce, která osvobodila žáky od povinnosti nazývat učitele svými soudruhy a politiky od toho líbat se při přivítání na ústa, byl do školy pozván jeden z mnoha pamětníků této události. A to ne pamětník ledajaký, nýbrž jeden z hlavních aktérů událostí vedoucích k onomu slavnému dni roku 1989, signatář Charty 77, bývalý mluvčí a lídr Občanského fóra, Jan Urban. Po přivítání hosta a úvodního slova byl žákům představen dokumentární snímek natočený v posledních letech ČSSR, ve kterém tehdejší mladá generace měla možnost vyjádřit svá největší přání, či svůj nesouhlas se systémem, v němž žila. Po jeho zhlédnutí započala otevřená diskuze právě s disidentem a žurnalistou Janem Urbanem.

DofE – Ostrá bronzová expedice 2019

V sobotu 19. a v neděli 20. října jsme společně s paní Pekárkovou a paní Kotykovou podnikli ostrou expedici v rámci programu DofE.

Pozvánka na závěrečnou debatu

Pozvánka na závěrečnou debatu v rámci workshopu Debaty mládeže neznají hranic

Bavorští a čeští žáci společně debatují o vzdělávání

Den otevřených dveří

Ve středu 6. listopadu se Deutsche Schule Prag otevřela všem uchazečům o studium v rámci svého každoročního Dne otevřených dveří.

Lampionový průvod

V pátek 8. listopadu se konal náš tradiční lampionový průvod sv. Martina, na který se pečlivě připravovali děti z naší mateřské a základní školy tvorbou svých lucerniček.

Den univerzit

Náš veletrh univerzit opět otevřel své brány všem zájemcům o studium na německých a českých vysokých školách v pondělí 11. listopadu.