CS

Výdej nalezených věc

Ve dnech 15. a 16. 6. 2016 od 8.00 do 10.00 hodin

Tenisový turnaj a vítězství pro Německou školu!

Olympijský víceboj

Jugend musiziert – Celostátní soutěž 2016 v Kasselu

Fotbalový turnaj McDonald Cup

Pohár 17. května 2016

Filharmonický školní orchestr na návštěvě v NŠP

Úspěchy při zkoušce DELF

Uzavírka komunikace

Důležité oznámení!