CS

Den SMV na sklonku léta

Školní senát (SMV) je důležitou součástí naší školní komunity. Den SMV je vždy jedním z vrcholů školního roku.

Tento den umožňuje všem zástupcům tříd a týmu zástupců školy vyměnit si názory s cílem předat si navzájem své pracovní úkoly na nadcházející školní rok.