CS

Druhé kolo přijímacího řízení do 6. třídy 2023/2024

Termín konání druhého kola přijímacího řízení do 6. třídy DSP 2023/2024 je 02.06.2023.

Počet volných míst: 10

Termín podání přihlášky na druhé kolo: do 12.05.2023

Termín rozhodnutí, jestliže se přijímací zkouška nekoná: 08.06.2023

2023 05 02 druhe kolo

Výsledky prvního kola a vnitřní předpis upravující organizaci druhého kola najdete: zde.