CS

DSP- přidružená škola UNESCO

UNESCO se zasazuje o zachování kulturního a přírodního bohatství na celém světě a za tímto účelem vytvořilo síť přidružených škol.

Co je přidružená škola UNESCO? „Projektové školy UNESCO zakotvují cíle a hodnoty UNESCO ve svých školních profilech a prohlášeních o poslání i v každodenním životě školy a pedagogické práci. Zasazují se tak o mír, otevřenost světu a udržitelný rozvoj. Síť je aktérem a hnací silou při naplňování Agendy vzdělávání 2030 v oblastech globálního občanského vzdělávání a vzdělávání pro udržitelný rozvoj." To platí i pro DSP, a proto je již několik let členem české sítě přidružených škol UNESCO.

Díky této síti se opakovaně objevují zajímavé projekty: například aktuální projekt DSP v rámci programu Erasmus Plus „YEPSA“ probíhá ve spolupráci se školou UNESCO Gladsaxe v Dánsku a v září se pět žáků 9. třídy zúčastnilo školního tábora UNESCO v Chemnitz. Koordinátorka DSP UNESCO (KHo) je navíc členkou národní koordinační rady škol UNESCO, což znamená, že se naše škola účastní koordinačních schůzek, které se konají několikrát ročně na Ministerstvu zahraničních věcí, kde se projednávají a rozhoduje o nadcházejících zaměřeních, obsahu a cílech.

V budoucnu se školy UNESCO chtějí ještě více propojit přes hranice - takže nás určitě čekají nové zajímavé studentské projekty 😊!

    • Mgr Klára Hošková