CS

Imatrikulace sedmého ročníku 5.10. 2021

Kvůli pandemii se i naši žáci museli mnohého vzdát. Nekonaly se žádné výlety, exkurze ani pořádné oslavy. Začátkem října jsme však měli díky současným číslům možnost všechno alespoň trochu dohnat. V aule se nás, učitelů, rodičů i sourozenců, sešlo skoro 150.

Při vstupu nás přivítala vůně waflí a malý přípitek, který zorganizovali studenti z dvanáctých ročníků. Oslavu zahájila ředitelka české větve, Carla Tkadlečková a vedoucí Mittelstufe, Ingo Steinweg – Whiteley. Následně jsme společně s třídní učitelkou 7b, Světlanou Kotykovou, předali sedmákům jejich šerpy.

Poté nechyběl vynikající bufet tradičně organizovaný dvanáctými ročníky ani nádherná klavírní hudba v podání našich hudebních talentů Hwayeon Ko a Daryi Teryokhina.

Krásnější atmosféru bychom si jen stěží dovedli představit.