CS

Udržitelnost, lidská práva a tolerance

Udržitelnost, lidská práva a tolerance: Hodnoty, které prosazujeme na DSP, patří zároveň ke klíčovým tématům sítě projektových škol UNESCO po celém světě.

MicrosoftTeams image 78

Protože tyto hodnoty a témata zasazujeme velmi konkrétními způsoby do každodenního života školy a jsou nedílnou součástí projektů typu MUN, DofE, Jugend Debattiert, JuMu, Erasmus a mnoha dalších, získali jsme před několika lety vyznamenání „UNESCO – Projektschule.“ To mimo jiné znamená, že se každoročně účastníme výročního zasedání UNESCO, kde máme možnost prezentovat naši práci, sdílet zkušenosti s ostatními školami, inspirovat se a navazovat kontakty pro vytváření dalších zajímavých projektů. Tímto způsobem vznikla před dvěma lety myšlenka na současný projekt Erasmus, kterého se účastní i jedna z našich partnerských škol, UNESCO Kopenhagen.

Srdečně Vás zdravím z Litovle, Klára Hošková