CS

Dějepisná olympiáda

Dne 14. 01. 2020 se v Domu dětí a mládeže pro Prahu 5 konalo okresní kolo dějepisné olympiády. Mezi 28 postupujícími ze školních kol se naše žákyně Alžběta Dostálová z 8b umístila na vynikajícím 2. místě.

Také Viktor Kyncl (9b) a Jakub Doktor (8b) dosáhli 9. a 12. místem hezkého výsledku. Děkujeme za úspěšnou reprezentaci školy a gratulujeme!

Dagmar Křenková