CS

Den otevřených dveří - 6. 11. 2019

Navštivte naše vyučování / informační a konzultační pohovory s vedením školy / prohlídky školy za doprovodu žáků 9. ročníku

 • 6. 11. 2019
 • 10.00 - 18.00 hod.

PROGRAM

 • 10.00, 14.00 a 17.00* hod. - přivítání, představení konceptu Vzdělání Made in Germany, informace k ZŠ, českému a německému gymnáziu
 • 15.00 hod. - informace k MŠ a možnost prohlídky

KONTAKTNÍ OSOBY

 • NĚMECKÉ GYMNÁZIUM
  p. Clemens Rother (ředitel), místnost 131
  p. Sebastian Wasserka (zástupce ředitele), místnost 133
 • ČESKÉ GYMNÁZIUM
  pí Carla Tkadlečková (ředitelka čes. gymnázia), místnost 130
 • ZÁKLADNÍ ŠKOLA
  pí Kaminski-Baydemir (ředitelka ZŠ), místnost 137
 • MATEŘSKÁ ŠKOLA
  pí Cornelia Carmen Zörner (ředitelka MŠ)

*informace jen k českému a německému gymnáziu bez ZŠ