CS

Handyordnung (Řád pro používání elektronických přístrojů)

Přinášení mobilních telefonů, smartphonů a srovnatelných elektronických přístrojů do školy je v zásadě dovoleno. Jejich používání ve škole a na školních pozemcích však podléhá následujícím omezením:

  • Pokud mobilní telefony, smartphony či srovnatelné elektronické přístroje nejsou s výslovným povolením učitele používány ve výuce, musí být tyto přístroje během výuky vypnuty a uloženy mimo dosah.
  • Používání mobilních telefonů, smartphonů a srovnatelných elektronických přístrojů je zakázáno také o přestávkách.
  • Zákaz používání mobilních telefonů, smartphonů a srovnatelných elektronických přístrojů platí rovněž na třídních zájezdech a výletech. Jejich výjimečné použití je závislé na předcházejícím souhlasu učitele vykonávajícího dozor. V případě třídních zájezdů budou tato pravidla písemně sdělena rodičům před zahájením cesty.
V naléhavých případech mohou žákyně a žáci nahlásit telefonní hovor v sekretariátu školy.Toto opatření se nevztahuje na žákyně a žáky vyššího stupně gymnázia. Těm je dovoleno používat své mobilní telefony/smartphony či srovnatelné elektronické přístroje o velkých přestávkách a ve volných hodinách, avšak výlučně v učebnách vyššího stupně. V případě zneužití nebo nerespektování těchto pravidel mohou učitelé nebo osoby správy školy mobilní telefon, smartphone či srovnatelný elektronický přístroj odebrat a označený jménem uložit na bezpečném místě. Při předání musí být tyto přístroje vypnuty. Podle závažnosti přestupku bude přístroj co nejrychleji vrácen žákům nebo jejich rodičům, nejpozději však po skončení výuky v tentýž den. Datum platnosti: 24.3.2017

Ke stažení