CS

Maturitní zkoušky

Vážení rodiče, v pondělí 28. května, v úterý 29. května a ve čtvrtek 31. května 2018 budou v naší škole probíhat ústní maturitní zkoušky.

Vzhledem k velkému rozsahu těchto zkoušek není možné, aby v tyto dny probíhala řádná výuka. Proto se budou v každé třídě konat různé výukové a nevýukové aktivity. Jedná se o výlety do muzeí Prahy a okolí, vztahující se k letošnímu tématu UNESCO-škol („Číslo 8 v českých dějinách“), projekty ve škole a písemné práce. Prosíme Vás, berte v potaz, že

  • v pondělí odpadá všem třídám odpolední výuka;
  • každá třída obdrží individuální program, o kterém Vás budeme informovat na začátku příštího týdne;
  • ty třídy, které mají na pondělí a úterý naplánované písemné práce, budou mít zkrácenou dopolední výuku;
  • ve čtvrtek nebudou odučeny všechny hodiny  (o tomto budete co nejdříve informováni).