CS

Přijímací zkoušky do víceletého gymnázia

18. 4. a 20. 4. se konají centrální a interní přijímací zkoušky z následujících předmětů:

Centrální zkouška - matematika, český jazyk

Interní zkouška - test z německého jazyka, diktát z českého jazyka a test z obecných studijních předpokladů

Termín odevzdání přihlášek ke studiu je do 1. 3. 2017.

Více informací naleznete zde:
http://www.dsp-praha.org/cz/gymnazium/fuer-eltern/prijimaci-rizeni/ 

Ke stažení