CS

Výdej nalezených věc

Ve dnech 15. a 16. 6. 2016 od 8.00 do 10.00 hodin

Milí rodiče, ve středu 15. 6. 2016 od 8.00 do 10.00 hodin a ve čtvrtek 16. 6. 2016 do 12.00 hodin budou v aule školy vedle pódia umístěny krabice s věcmi, které se našly od začátku tohoto školního roku v budově školy a poté byly uschovány ve správě školy. Až do začátku prázdnin pak budou nelezené věci uloženy v suterénu před jídelnou. Nevyzvednuté věci odpovídajícím způsobem zužitkujeme nebo věnujeme na dobročinné účely. Cennosti jako klíče, peněženky, brýle apod. budou i nadále k vyzvednutí v sekretariátu. Správa a sekretariát

Ke stažení