CS

Jako každý rok je v adventním čase Německá škola vánočně naladěna a vyzdobena.

Již aula školy přivítá každého příchozího výstavou výtvarných prací žáků a žákyň s tematikou Vánoc.
Nejen v tomto čase, ale po celý rok střídá vždy nová výstava výstavu minulou. Na jednu z nich bychom vás rády upozornily. Neboť se jedná o společný projekt předmětů výtvarná výchova a český jazyk. Žáci a žákyně ( dnes již bývalé 5.třídy) v hodinách výtvarné výchovy navrhli (nakreslili a namalovali) a následně vytvořili technikou kašírování zástupce z říše hmyzu - motýly, včely, mouchy, vážky atd. Objekty jsou z části pojaty realisticky, z větší části však s fantazií . To se týká i velikosti objektů. Tyto výtvarné práce pak sami žáci a žákyně vystavili v prostorách auly naší školy. Zároveň v hodinách německého jazyka probíhala příprava na divadelní představení, kde hlavními aktéry měli být právě tito představitelé říše hmyzu. Žáci a žákyně navrhli scénář divadelní hry s pracovním názvem "Svatba".
V obou předmětech pracovali všichni ve skupinách, které se během realizace projektu stále obměňovaly.
Tento příběh pak všichni společně předvedli pyšně ve večerním divadelním představení v aule školy rodičům, žákům a zástupcům naší školy. Spolupráce dvou předmětů byla velice zajímavá a inspirativní jak pro žáky a žákyně, kteří pracovali s nadšením a velkou fantazií, tak i pro nás vyučující. Hlavní představitelé divadelního příběhu, zástupci světa hmyzu, jsou vystaveni v prostorách přízemí budovy školy u vchodu do menzy již od konce minulého školního roku a vytvářejí v tomto poněkud chladném prostoru příjemné zákoutí. Jana Kahánková a Cornelia Helmbold

Ke stažení