CS

Již 13 let podporuje Německá škola v Praze Dětskou hematologii a onkologii FN Motol

Dne 12. 3. 2015 předala paní Monika Beuerle, ředitelka Německé školy v Praze, šek na 70.000 Kč panu prof. MUDr. Petru Sedláčkovi, CSc. z Dětské hematologie a onkologie Fakultní nemocnice Motol. Finanční částka byla vybraná v rámci vánočního bazaru pořádaného školou v prosinci 2014. Tento výtěžek bude použit na úhradu cesty na dětské onkologické hry ve Wroclavi a částečně hradí rekonvalescenční a rehabilitační pobyty dětí v kempu v Chrustenicích u Berouna.

Petra Macháčková

Ke stažení