CS

Poezie v DSP

Letos v lednu se místnostmi DSP rozezněly poetické tóny.

Rezitationstraining mit Frau Nast

Naši žáci z 5. až 7. tříd české a německé větve se připravovali na recitační soutěž naší školy, aby mohli porotu přesvědčit svými básnickými projevy. Této soutěže se 27. ledna v naší aule zúčastnilo 14 účastníků, kteří se postarali o pestrý soutěžní program na vysoké úrovni. Vítězové tříd předtím absolvovali speciální školení s paní Nast.

Fachjury (v.l.) Frau Tkadleček, Herr Janzer, Frau Dr. Steffen, Herr Gödel, Frau Dahmen

Odbornou porotu tvořili Dr. Karin Steffen ze ZfA, paní Andrea Dahmen z Německého velvyslanectví v Praze, pan Thomas Gödel z Goethe-Institutu a pan Till Janzer z Radio Prag International, kteří spolu s paní Tkadleček tvořili porotu. Moderování se ujal náš žák Jaroslav ze 7a2.

Fachschaft němčiny děkuje všem účastníkům za jejich úspěšné příspěvky a blahopřeje jim k úspěšné účasti, zejména pak následujícím žákům, jejichž výkony byly ohodnoceny prvními pěti místy:

Charlotte Fortgens (6a)

1. místo: Charlotte Fortgens (6a)

David Karpeles (6b)

2. místo: David Karpeles (6b)

Frida Glumm  (5a)

3. místo: Frida Glumm  (5a)

Alexander Bubela (7a2)

4. místo: Alexander Bubela (7a2)

Lukas Bornemann (6a)

5. místo: Lukas Bornemann (6a)

Všichni účastníci obdrželi certifikát a drobné dárky. Rádi bychom touto cestou poděkovali kolegiu němčinářů za podporu a organizaci, dále porotě, panu Randýskovi za organizační podporu a knihovně, která zajistila sbírky básní pro prvních 5 míst.

Jury, Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Rezitierwettbewerbs 2023

Těšíme se na příští ročník recitační soutěže.

  • Ingo Steinweg-Whiteley

Příspěvek Radio Prag k soutěži najdete (v němčině): zde.