CS

Péče

Škola má být prostorem pro život a pro učení, kde se děti cítí dobře. Má být místem, které dětem poskytuje dostatek prostoru pro volnou hru i odpočinek, kde se přirozeně vytvářejí a upevňují mezilidské vztahy, ale zároveň se zde musí zodpovědně dodržovat stanovená pravidla. Cílem konceptu družiny DSP je splňovat nároky kvalitní školy nabízející celodenní program, a tím přispívat k rozvoji žáků a poskytovat jim patřičnou podporu po celý den. 

Deutsche Schule Prag zajišťuje:

 • stravování
 • odpolední kroužky
 • dozor nad plněním domácích úkolů
 • odpolední družinu 

Jedná  se o spolehlivý dohled nad Vaším dítětem i po skončení vyučování, a to až do 16 hodin. Do konce 6. vyučovací hodiny je péče a dozor nad dětmi zajištěn učitelským sborem a vychovatelkami.

Odpolední družina začíná bezprostředně po 6. vyučovací hodině a lze ji navštěvovat i po jednotlivých dnech. Žáci mohou strávit odpoledne až do 16 hodin nejrůznějšími aktivitami: v družině si mohou hrát, malovat, tvořit, zdobit, vařit, péct a mnoho dalšího. Budou například organizovány i výlety a tematické programy.

 • Pedagogický personál odpolední družiny: Kathleen Drescher a Martina Píchová
 • Koncept odpolední družiny NŠP naleznete  zde. (1.0 MB) 
 • Fotogalerie.

 

 Pravidla odpolední družiny

 • Odpolední družina je určena všem žákům ZŠ (1. - 4. třída).
 • Provoz školní družiny je zpoplatněn.
 • Děti, které chtějí navštěvovat družinu musejí být písemně přihlášené. V případě změn v docházce v 2. pololetí 2019/2020 vyplňte prosím nový formulář, který naleznete  zde. (267 KB)
 • Již dopolední nepřítomnost dětí navštěvujících družinu je třeba nahlásit jak v sekretariátu, tak přímo paní vychovatelce.
 • Děti mohou z družiny vyzvedávat pouze k tomu oprávněné osoby (jejichž jména jsou uvedena na přihlašovacím formuláři). 
 • Vyzvednutí dítěte ještě před 16. hodinou je třeba ohlásit včas, a to písemnou formou.
 • Na začátku 6. vyučovací hodiny kontroluje hlavní vychovatelka všechny přítomné děti, které jsou do družiny hlášené.
 • Děti navštěvující také zájmové kroužky se mezi družinou a dalšími prostory pohybují samostatně.
 • Užívání mobilních telefonů je zakázáno.
 • Žvýkačky a cukrovinky všeho druhu zůstávají ve školní tašce, nejlépe doma.
 • Kvůli dennímu pobytu a aktivitám na čerstvém vzduchu věnujte prosím také dostatečnou pozornost výběru vhodného oblečení a obuvi pro své dítě.

 

Odpolední příprava domácích úkolů

 • Denně od pondělí do pátku od 13:30 do 14:15 hodin ve víceúčelové místnosti a 2a.
 •  Vyučovací hodina přípravy domácích úkolů je zpoplatněna, cena jedné hodiny je 100 Kč.
 • Přihláška se vztahuje na určité dny. Odhlášení dítěte je vyžadováno písemně.
 • Příprava domácích úkolů je určena všem žákům ZŠ.
 • Po napsání úkolů si děti do konce hodiny mohou číst, malovat či hrát.
 • Rodiče si své děti po napsání úkolů vyzvedávají v aule školy.
 • Děti, které jsou přihlášené zároveň do odpolední družiny, se po napsání úkolů pod dohledem paní Drescher přemístí do družiny.
 • Příprava domácích úkolů nenahrazuje doučování - pouze nabízí pečlivý a spolehlivý dohled nad dětmi, které nevyžadují žádnou individuální péči pro vypracování svých domácích úkolů.