CS

Evropa

Velký důraz klademe na výuku cizích jazyků. Kromě dvojjazyčné výuky v německém a českém jazyce, která vede k osvojení němčiny na velmi vysoké úrovni, zaujme i intenzivní výuka angličtiny, která začíná již v prvním ročníku v celkovém rozsahu čtyř vyučovacích hodin týdně. Jako třetí cizí jazyk nabízí škola rovněž možnost studia francouzštiny.