CS

Setkávání

Umožňujeme žákům setkávání s jinými národy a kulturami a vychovává je tak k otevřenosti vůči světu, k toleranci a k mírumilovnému smýšlení. Žáci se učí německý jazyk, vzdělávají se podle německých osnov a seznamují se s reálným obrazem Německa a Evropy, ale i s kulturou a dějinami České republiky. Vychováváme žáky k uvědomělé zodpovědnosti vůči svému okolí, k uznávání etických norem a náboženských hodnot, jakož i k úctě vůči přesvědčení druhých.