DE

Projekt „Šablony I DSP“

DE

Das Projekt Šablony I DSP wird von der Europäischen Union kofinanziert.

Ziel des Projekts ist es, dazu beizutragen, allen Schülern und Studierenden durch Hilfskräftepositionen einen gleichberechtigten Zugang zu hochwertiger und inklusiver Bildung zu gewährleisten, das Schulpersonal auszubilden und die Einführung innovativer Lehrmethoden zu unterstützen.

Das Projekt wird vom 1.1.2023 – 30.6.2025 umgesetzt.

Projektregistrierungsnummer: CZ.02.02.XX/00/22_003/0004870

 

CZ

Projekt Šablony I DSP byl spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je přispět k zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání pro všechny žáky a studenty prostřednictvím podpůrných personálních pozic, vzdělávání pracovníků školy a podpory zavádění inovativních metod výuky.

Projekt je realizován v období 1.1.2023 - 30.6.2025.

Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_003/0004870

msmt EU spolu