CS

Pravidla digitální výuky

I v neobvyklých dobách jako je tato bychom rádi jako učitelé, rodiče a žáci i nadále společně učili a učili se. Proto jsme zformulovali pravidla pro domácí vzdělávání, která by měla pomoci k tomu, aby se i během zavření školy všichni cítili dobře.


Společná pravidla:

I během digitální výuky se chováme tak, jako kdybychom byli v místnosti s jinými lidmi a komunikovali s nimi:

 • Platí stejná pravidla pro interakci jako ve třídě.
 • Platí stejné formy chování a zdvořilosti jako v reálném životě.
 • Chováme se k sobě ohleduplně a s respektem. Zříkáme se ironických, sarkastických a zbytečných komentářů.
 • S majetkem druhého (obrázky, dokumenty) zacházíme ohleduplně. Platí obecná pravidla ochrany osobních údajů (GDPR).
 • Při konání videokonferencí platí náš školní řád, a to především zákaz rozšiřování nepatřičných obsahů. Porušení tohoto pravidla bude řešeno stejně jako v běžném školním provozu.


Pro žák/yně:

Technika

 • Se svým heslem zacházím opatrně. Nesděluji ho nikomu dalšímu.
 • Informuji vyučujícího, pokud mé technické vybavení nefunguje a/nebo nemám požadované technické vybavení k dispozici.

Výuka

 • Pečlivě si pročtu pokyny k požadované práci.
 • Úkoly jsou určené pro mou hlavu! Zpracovávám úkoly samostatně.
 • Dodržuji termíny, resp. dám vědět vyučujícímu, pokud nejsem schopen/a termíny ze závažných důvodů dodržet.

Sociální vzájemnost

 • Vzájemně se podporujeme třeba i tím, že zodpovíme v chatu otázky spolužáků/spolužaček.
 • V žádném případě nezveřejňuji obsahy a komentáře, které by mohly někoho urazit a zranit. Pokud mě někdo obtěžuje, informuji o tom třídní učitelku/třídního učitele.
 • Nezhotovuji žádné zvukové či obrazové záznamy či screenshoty rozhovorů a výuky (žádný grabbing).


Jako zákonný zástupce zajistím, ...

 • aby se mé dítě v rámci své práce s digitálními médiy pohybobalo v pro něj vhodném prostředí.
 • abych své dítě při organizaci a vyřizování úkolů v rámci výuky podpořil/a.
 • aby mé dítě nestrávilo vypracováním digitálních úkolů nepřerušeně příliš mnoho času a mělo i dostatek přestávek a pohybu / změn.
 • že budu při organizačních a/nebo technických obtížích kontaktovat třídní učitelku/třídního učitele.
 • že nebudou vytvářeny zádné zvukové či obrazové záznamy nebo screenshoty rozhovorů a výuky (žádný grabbing).
 • že bude-li mé dítě nemocné, nahlásím to.

Jako učitel/ka se postarám o to, ...

 • aby byly pracovní úkoly přiměřené časově, rozsahem, metodicky a stupněm obtížnosti.
 • aby byly úkoly/videokonference zveřejněny/oznámeny v časovém předstihu.
 • abych nabídl/a možnost pro procvičování a upevňování látky.
 • že otázky budou zodpovězeny v přiměřeném časovém horizontu.
 • že i já budu dodržovat pravidla.
 • že nebudu pořizovat žádné zvukové či obrazové záznamy nebo screenshoty rozhovorů a výuky (žádný grabbing).
 • že budu videokonference přes Zoom chránit heslem.

Třídní pravidla pro videokonference

 • Pro všechny videokonference přes Zoom budou přidělena hesla. Tato hesla nesmějí být předána dál.
 • Připravte se 5 minut před zahájením výuky, aby mohla výuka začít včas. Mějte připraveny potřebné učební materiály.
 • Hlaste se pod svým skutečným křestním jménem a popř. i příjmením.
 • Zapněte si kameru. Oblečte se na videokonferenci tak, jak byste se oblékli i do školy.
 • Svůj mikrofon si vypněte a zapněte pouze ve chvíli, kdy chcete mluvit.
 • Hlaste se, pokud chcete něco říct. Po svém příspěvku si opět vypněte mikrofon.
 • Během videokonference se chovejte ohleduplně, nepoužívejte žádné překrývání obrazu či změny pozadí.
 • Soustřeďte se na videokonferenci, nespouštějte žádné vedlejší chaty.