CS

9a na návštěvě v redakci

Novináři deníku Süddeutsche Zeitung hovořili s žáky naší třídy 9 během prohlídky mnichovské redakce o tom, jak správně zacházet s médii,

V redakci diskutovali o tématech, jako jsou např:

- Jak poznat falešné zprávy, takzvané fake news?
- Co je to kvalitní žurnalistika?
- Co a jak by čtenář měl důkladně ověřit?
- Jak svobodný, spravedlivý a nezávislý je tisk?
- Jsem informován, nebo naopak proselytizován?
- Je to ještě zpravodajství, nebo už komentář?
- A samozřejmě odpovídali také na všechny otázky týkající se každodenní redakční práce:

  • Jaká je pracovní doba?
  • Jaké vzdělání potřebujete?
  • Jak vznikají témata?

Poté žáci mohli v rámci prohlídky tiskárny zažít technický proces výroby tištěných novin.