CS

Filmová noc v NŠP

Slavnostní předání sbírky pro JINONICE

Fotbalový pohár Antonína Panenky

Předávání diplomů DELF

Jarní koncert 28. 4. 2015

18.00 hod.

Pomoc KLOKÁNKU

Zemská hudební soutěž Jugend musiziert 2015 v Paříži

Návštěva autora Vincenta Remèdeho - Visite de l’auteur Vincent Remède

Pomoc záchranné zvířecí stanici JINONICE

Již 13 let podporuje Německá škola v Praze Dětskou hematologii a onkologii FN Motol