CS

Návštěva z Chile

Vivianna Buscaglione a Annemarie Luebert z Německé školy Temuco dnes navštíví DSP.

Foto: Stephan Bayer, Clemens Rother, Vivianna Buscaglione und Annemarie Luebert

Německé zahraniční školy jsou dobře propojeny a pravidelně si vyměňují zkušenosti. Vzhledem k tomu, že DSP je se svým programem digitalizace a projektem SeGeL průkopníkem, jsou zejména tyto oblasti zajímavé i pro ostatní školy v zahraničí. I proto se ředitelka Vivianna Buscaglione a ředitelka základní školy Annemarie Luebert z Temuca na jihu Chile při své návštěvě Evropy zastavily i u nás v Praze.