CS

Informace k přijímacímu řízení do 6. třídy (pro šk. rok 2020/2021)

V souladu s časovým harmonogramem zveřejněným MŠMT, se přijímací zkoušky do víceletých gymnázií konají dne 09.06.2020.

Přijímacích zkoušek z matematiky a českého jazyka se na DSP mohou zúčastnit všichni žáci, kteří uvedli v přihlášce Německou školu v Praze u prvního termínu prvního kola. 

Přijímací zkoušky z německého jazyka se konají takto:

03.06.2020 – původní první termín prvního kola v návaznosti na centrálně stanovené zkoušky

05.06.2020 – původní druhý termín prvního kola dle podané přihlášky

Písemné pozvánky obdržíte co nejdříve.

více