CS

Aktuální informace

Vážená školní komunito Německé školy v Praze,

včera jsme byli všichni ohromeni zprávou, že budou na území ČR až do odvolání uzavřeny všechny školy, min. však na dobu 14 dnů. Během této doby se žákům zakazuje přítomnost ve vzdělávacím zařízení. Toto opatření se netýká mateřské školy. Základní škola obdrží zvláštní dopis.

Veškeré školní akce, které se měly uskutečnit před velikonočními prázdninami, jsou předběžně zrušeny. Škola se vynasnaží pro všechny akce najít náhradní termín, který Vám obratem sdělí.

Abychom zajistili provoz školy, musíme v co nejkratší době vyvinout systém digitální výuky. Tato situace nás staví před velkou výzvu, jejíž dosah nelze v současné době odhadnout.

Tyto okolnosti využije Německá škola k dalšímu rozvoji digitální výuky a individuálnímu studiu. K tomu bychom Vám chtěli poskytnout následující informace:

  • Pedagogové byli dnes v oblasti digitální výuky proškoleni. Zároveň byly vypracovány první koncepty pro vybrané předměty.
  • V průběhu týdne obdrží děti prostřednictvím školní platformy DESTO úkoly, které musí vypracovat. Částečně bude nutné některé vypracované úlohy poslat zpět.
  • Úlohy Vašich dětí pokrývají kompletní rozvrh hodin a neslouží jen k opakování staré látky, ale i k získání nových znalostí.
  • Jelikož musíme být schopni Vaše děti klasifikovat, budou některé úlohy oznámkovány.
  • Podle délky uzavření školy bude nutné přizpůsobit počet písemných prací a klauzur, příp. nahradit jinými studijními výsledky. Další informace ještě obdržíte.
  • Případné onemocnění Vašeho dítěte (nejen COVID-19) zaneste do systému DESTO. Žádosti o uvolnění zasílejte také přes systém DESTO.

Tyto okolnosti nás všechny dostaly do nové situace, se kterou se rádi vypořádáme. Mějte, prosím, pochopení, pokud nebudou všechny úkoly pro Vaše děti kompletně a perfektně připraveny. V případě dotazů se obraťte na vyučujícího daného předmětu anebo na třídního učitele (jméno.přijímení@dsp-praha.cz). Pokud nemáte přímý e-mail na učitele, obraťte se na sekretariát školy, který je Vám k dispozici denně telefonicky od 9 do 12 hodin.

Aktuální informace naleznete vždy na webové stránce školy.

Veškeré objednané obědy byly zrušeny přímo dodavatelskou firmou Zátiší.

Buďte zdrávi!

S přátelským pozdravem,

vedení Německé školy v Praze