CS

Dějepisná olympiáda

Dne 22. 11. 2019 se uskutečnilo školní kolo dějepisné olympiády v českém jazyce. V letošním roce plnili žáci 8b a 9b úkoly k období 1880-1920.

Nejlepší znalosti prokázala Alžběta Dostálová z 8b, na druhém místě se umístil Jakub Doktor z 8b a 3. místo patří Viktoru Kynclovi z 9b. Tito žáci postupují do obvodního kola pro Prahu 5 a budou zde naši školu reprezentovat 14. ledna 2020.

Gratulujeme!

Dagmar Křenková a Hynek Krátký