CS

O sametové revoluci a jiných neplechách

Vzhledem k blížícímu se 30. výročí revoluce, která osvobodila žáky od povinnosti nazývat učitele svými soudruhy a politiky od toho líbat se při přivítání na ústa, byl do školy pozván jeden z mnoha pamětníků této události. A to ne pamětník ledajaký, nýbrž jeden z hlavních aktérů událostí vedoucích k onomu slavnému dni roku 1989, signatář Charty 77, bývalý mluvčí a lídr Občanského fóra, Jan Urban. Po přivítání hosta a úvodního slova byl žákům představen dokumentární snímek natočený v posledních letech ČSSR, ve kterém tehdejší mladá generace měla možnost vyjádřit svá největší přání, či svůj nesouhlas se systémem, v němž žila. Po jeho zhlédnutí započala otevřená diskuze právě s disidentem a žurnalistou Janem Urbanem.

Řeč padla na vzpomínky na totalitu i osobní přání

Beseda týkající se převážně odboje proti režimu v jeho posledních letech byla občas doplňována dotazy z publika na názory hosta a na jeho osobní hodnoty. Žákům bylo odhaleno zákulisí Charty 77, Občanského fóra aUrbanův vztah k bývalému spoluvězni a prezidentu Václavu Havlovi.

Zazvonil zvonec a diskuze byl konec

Bohužel, ačkoliv se jednalo o fascinující téma s ještě více fascinujícím hostem, byl čas neúprosný a rozhovor musel být po vzoru komunistického režimu v Československu ukončen zvoněním.

Na závěr bychom chtěli poděkovat Nadaci Hannse Seidela za finanční podporu tlumočnické techniky, díky které se přednášky mohli zúčastnit i němečtí žáci a rodiče.