CS

Lampionový průvod

V pátek 8. listopadu se konal náš tradiční lampionový průvod sv. Martina, na který se pečlivě připravovali děti z naší mateřské a základní školy tvorbou svých lucerniček.

Jako vždy se celé procesí sešlo před mateřskou školou, kde se k němu připojil sám sv. Martin spolu s kapelou. Celý průvod v čele s muzikou se vydal kolečkem podél školy na hřiště, kde se společně u ohýnku zpívalo a rozdávalo se svatomartinské pečivo, které napekly děti v mateřské školce pod vedením paní Zörner.