CS

Den prevence DSP, 17.10.2018

Součástí učebních osnov jsou různé prevenční programy. Každý rok zveme na naši školu odborníky, kteří naše žáky dále vzdělávají. Úzce spolupracujeme s policií, psychology a dalšími odborníky.

Ve středu 17.10.2018 jsme pozvali do naší školy čtyři policisty, kteří si pro žáky připravili následující témata. Žáci 6b se dozvěděli o bezpečnosti dopravy a bezpečnosti na ulici. Pro 7b byla připravena přednáška na téma Kriminalita mládeže. V 8b se žáci dozvěděli, jaká nebezpečí mohou způsobit drogy a 9b se zabývala otázkou, jaké postihy nastávají při porušení zákonů. V 6a paní Dr. Kiesling, v 7a paní Mazel a v 8a paní Preckel poučily žáky o cybermobbingu. Pan Doležal seznámil žáky v 9a s problematikou zákonů a legislativy. V 11 hodin se všechny třídy odebraly do tělocvičny, kde na ně čekalo 8 stanovišť s těmito tématy: epilepsie, spáleniny, zlomeniny, cévní a mozkové příhody, dušení, pád a stabilní poloha, srdeční masáž, krvácení. Vše bylo simultánně připraveno a žáci si mohli vše vyzkoušet. Masáž srdce byla nacvičována na dvou maketách.Žáci prošli všechna stanoviště a aktivně se zapojili do nacvičování. Hana Rehak

Ke stažení