CS

Pozvánka na prezentaci projektu „Karel IV. a období gotiky"

Vernisáž výstavy uměleckých děl žáků Německé školy v Praze, která se koná ve středu dne 09. listopadu 2016 od 15.00 hod.
v aule školy.

Ke stažení