CS

IPS – Mezinárodní parlamentní stipendium Německého spolkového sněmu

Chtěli byste pracovat v německém parlamentu? Německý spolkový sněm Vás zve společně se Svobodnou univerzitou Berlín, Humboldtovou univerzitou Berlín a Technickou univerzitou Berlín k Mezinárodnímu stipendijnímu pobytu v parlamentu (IPS) na pět měsíců do Berlína.

IPS se obrací na vysoce kvalifikované mladé lidi zajímající se o politiku, kteří mají vůli vrátit se po skončení programu do své vlasti a aktivně a zodpovědně se spolupodílet na demokratické budoucnosti své země. Německý spolkový sněm, německý parlament, dává příležitost mladým lidem, aby se během patnáctitýdenní práce u jednoho z poslanců Spolkového sněmu seznámili s německým parlamentním systémem, poznali procesy politického rozhodování a získali praktické zkušenosti z oblasti práce parlamentu.

Stipendisty bude vybírat nezávislá výběrová komise Německého spolkového sněmu.

Lhůta pro zasílání přihlášek je 31. července.

Přihlašovací formuláře a další informace najdete zde nebo nawww.bundestag.de/ipsKe stažení