CS

Jugend musiziert – Celostátní soutěž 2016 v Kasselu

Historický úspěch mladých hudebníků Německé školy v Praze Poprvé v historii se podařilo žákům Německé školy v Praze získat ve finále soutěže „Jugend musiziert“ první místa ve svých kategoriích. Tohoto finále, které se konalo ve dnech 12.–19. května 2016 v Kasselu, se zúčastnilo 2400 mladých hudebníků z Evropy. 1. místo v kategorii „Violoncello“ získala žákyně třídy 8b Johanna Vocetková za klavírního doprovodu Denisy Ivanovové z třídy 10c. Výkon Johanny Vocetkové byl opravdu mimořádný a porotou velmi ceněný.
Další 1. místo v kategorii „Populární zpěv“ získala žákyně třídy 10a Antonia Geitmann za vynikajícího klavírního doprovodu Alexandra Geitmanna, který získal za svůj výkon také první místo. Dále se také s velkým úspěchem zúčastnila žákyně 11. třídy Paulina Michal, opět v kategorii „Populární zpěv“.
Dne 23. června 2016 vystoupí tito žáci na německém velvyslanectví v rámci dnů otevřených dveří.
Všem těmto mladým hudebníkům a hudebnicím srdečně blahopřejeme a děkujeme za vynikající reprezentaci naší školy. Aleš Kudela Jugend musiziert Koordinator

Ke stažení