CS

Filharmonický školní orchestr na návštěvě v NŠP

Ve čtvrtek 7. dubna 2016 vystoupil v naší aule školní orchestr gymnázia Eichendorff z Koblence. Událost byla v našem kalendáři představena jako vzdělávací koncert, tzn. hudební akce zaměřená na výchovu našich žáků. To byl také důvod, proč se koncert konal v dřívějším odpoledním čase. Všem žákům měla být dána možnost zažít něco výjimečného.  Na jevišti hrálo téměř 50 muzikantů. Nejmladšímu z nich bylo právě 11 let. I hlediště bylo naplněné. Výkonům hudebníků pozorně naslouchalo více než 250 žáků a rodičů. Pan Wagener, vedoucí orchestru, přispěl výběrem skladem k dychtivé pozornosti a koncert zahájil úderem na bubny. I některým mladším posluchačům byla známá skladba Richarda Strausse Tak pravil Zarathustra, která se proslavila díky filmu Vesmírná odysea. Také další skladby, jako například Slovanský tanec číslo 8 g-moll Antonína Dvořáka či 1. větu z Koncertu pro dvoje housle v d-moll Johanna Sebastiana Bacha, přijalo publikum velmi dobře. Povedla se i struktura hudebního programu, který sahal od klasické hudby až k filmové. Především James Bond Medley a titulní melodie z filmu Piráti z Karibiku ve druhé části hodinového koncertu byly nadšeně přijaty mladším i starším publikem. Autoři: Aleš Kudela, Petra Macháčková, Stephan Beyer

Ke stažení