CS

Úspěchy při zkoušce DELF

Stejně jako v minulých letech i ve školním roce 2015/16 dostali žáci, kteří se učí francouzsky od 8. třídy, nabídku získat francouzský jazykový diplom na různých úrovních. Certifikát DELF nabízí žákyním a žákům výrazné výhody ve srovnání s ostatními studenty francouzštiny,“ zdůraznila madame Saint-Ygnan, jazyková atašé z Francouzského institutu. Od roku 2016 bude úroveň B2 automaticky uznávána univerzitami, takže nebude nutné skládat žádné další zkoušky. Předložení diplomů B1/B2 nabízí výhody také při udělování stipendií v České republice, neboť jsou započítávány body navíc. Diplom DELF má velkou hodnotu pro uchazeče o pracovní pozice v Evropě i jinde ve světě, protože svými požadavky odpovídá celoevropskému referenčnímu rámci a je všeobecně srovnatelný. Srdečně gratulujeme našim 24 úspěšným absolventům! Christina von Wedel
předmětová komise francouzštiny

Ke stažení